Vattentest

Vattentest är en ryggsäck , som innehåller allt som behövs att göra enkla analyser om vattenkvaliteten i närvarande vatten källor.

Test är gjort för de yngsta skolelever, dvs. 6...10 åringar.

Fakta om projektet

 • Målgrupper: Närskolor, Eftermiddagsklubbar, Scouter
 • Kostnaden för en ryggsäck är ca. 140€
 • Kompletteringspaket (mål) ca. 40 €

Undersökning av närbelägna vattendrag enkelt och mångfalldigt

Vattenryggsäcken innehåller utrustningen och instruktionerna, med vars hjälp det är lätt och roligt att undersöka närliggande vattendrag. Vad berättar siktdjupet om vattendragets tillstånd? Finns det blågröna alger i vattnet och är det tryggt att simma där? Och hur ser vattnets syretillstånd ut? Hur mycket P (fosfor) och N (kväve) finns det i vattnet ?

Med hjälp av Vattentest ryggsäcken kan man undersöka följande

 • Temperaturen (vattentermometer)
 • Siktdjup (Secchi-skiva metoden)
 • Algsituationen
 • Grumlighet (World Water Monitoring Challenge -burk, dekal och grumlighetsskala)
 • Syrehalt (provrör,DO-tablett, färgskala)
 • Kväve och Fosfor i vattnet
Materialer finns på distriktens hemsida

Länker till INFO från SYKE :

VattenTest video ( 2018 Räck )

SYKE Generic link ( VattenTest information )Prosessen för Rotaryklubben

 1. Klubben uppsöker en skola/grupp som är intresserad
 2. Klubben söker/sköter om sponsoreringen
 3. Klubben gör beställningen
 4. Betalning före leverans
 5. Ryggsäcken överlåts och användningen instrueras
 6. Vi njuter av underbara inspirationer tillsammans med barn.

Vi har fått en betydande samarbetspartner för vårt vattentestprojekt. Ålandsbankens Östersjöprojektet stödjer olika projekt för att skydda Östersjön, så också vårt projekt med vattentestryggsäcken. Vi är tacksamma för det stöd vi har fått och som kommer att möjliggöra en ökad medvetenhet om projektet och till och med hjälpa till med tillverkning av själva ryggsäckar för skolor och andra intresserade grupper.

www.ostersjoprojektet.fi


HÄR LINK TILL ATT BESTÄLLA VATTENTEST !